לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מגילת הנחושת- בבא מציעא

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת ברכות