כן, אפילו מאה פעמים.לא, רק עד חמש פעמים.מחלוקת.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות