החידה היומית


  כי זה גם מבריא את העץ, לא רק מקיים אותו.כי זה גם מקיים את העץ, לא רק מבריא אותו.מותר לכסות בעפר, אסור בקש.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות