החידה היומית


  תמיד מותר, זה לא לצורך חקלאי.תמיד אסור, הרי השדה עכשיו ראוי יותר לחרישה.מותר רק אם הדבר נעשה בצורה שברור שהמטרה איננה חקלאית.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות