החידה היומית


  שסוקלים בשדה אדם שחייב מיתה בשדה באמצעות אבנים.שמוציאים את האבנים מהשדה כדי שיהיה קל יותר לחרוש אותו או כדי להשתמש באבנים לבניין.שמוסיפים אבנים לשדה, כדי לבנות מהן טרסות.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות