החידה היומית


  מי שמחזיר חוב בשביעית.מי שלא מוכן לקבל חוב בשביעית.מי שלא מחזיר חוב בשביעית.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות