החידה היומית


  בערב פסח.משעה שהפירות כבר לא מצויים בשדה, שעונתם הסתיימה.בתחילת השנה השמינית.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות