החידה היומית


  כן, זו כמות קטנה ולא לרווח.לא, אסור לסחור בפירות שביעית.מחלוקת.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות