החידה היומית


  אפשר לזרוק לפח.צריך לאכול הכל, גם את הקליפה והגרעין.להניח בכלי מיוחד עד שיירקבו, ורק אז ניתן לזרוק.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות