החידה היומית


  כן, אבל רק בשנה השמינית.כן, זו הדרך המקובלת לשימוש בענבים.לא, חייבים לאכול - אסור לסחוט.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות