החידה היומית


  כדי שהם לא יתקלקלו, אסור לגרום הפסד לפירות השביעית.כי אסור לקטוף פירות בשנה השביעית.כדי להראות שאני לא בעל הבית של הפירות.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות