החידה היומית


  את ענבי נזירך לא תבצור.והיתה שבת הארץ לכם לאכלה.והשביעית תשמטנה ונטשתה.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות