החידה היומית


  כן, זה כלי שמיועד למלאכה אסורה.לא, אם הקונה הוא אדם ירא שמים שלא יעבוד בשמיטה בקרקע – מותר למכור לו.מותר למכור לכל אדם – לא צריך לבדוק מה האדם יעשה עם הכלי לאחר מכן.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות