החידה היומית


  אסור למכור רק כלי חרישה.אסור למכור את כל הכלים.אסור למכור כלי שברור שיעשו איתו שימוש אסור.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות