החידה היומית


  הולכים לפי זמן הקטיף. אם קטפו בשמיטה - הפרי קדוש בקדושת שביעית.הולכים לפי זמן האכילה - כל פרי שגדל בארץ ישראל ונאכל בשנה השביעית קדוש בקדושת שביעית.הולכים לפי זמן החנטה. אם הפרי חנט בשמיטה - הוא קדוש בקדושת שביעית.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות