החידה היומית


  כן, הפירות מותרים לכולם.לא, רק העניים יכולים לאכול מהפירות.מחלוקת.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות