החידה היומית


  על המצווה לאכול בשבת סעודה – משום עונג שבת.על המצווה לשמוט את הפירות – שכולם יוכלו לאכול.על המצווה לאכול רק פירות שגדלו בארץ ישראל.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות