החידה היומית


  מותר לאכול את כל הירקות.מותר לאכול ירקות שהתחילו לצמוח בשנת השמיטה.מותר לאכול ירקות שהתחילו לצמוח לפני שנת השמיטה.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות