החידה היומית


  מדאורייתא מותר, מדרבנן אסור.מדאורייתא אסור, מדרבנן מותר.אסור גם מדאורייתא וגם מדרבנן.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות