החידה היומית


  האות ט – שמתחילה את המילה טעם.האות ש – כמו מפני ש...האות א – שמתחילה את המילה אין.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות