החידה היומית


  מצוות שביתה ממלאכה ביום השבת.מצוות שביתה ממלאכה בשנת השמיטה.מצווה על כל מורה לצאת לשנת שבתון ולנוח בבית.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות