בעלי חיים טורפים תמיד נחשבים לאונס.כשהוליך את הפרה למקום שמצויות בו חיות טורפות.אם הם הגיעו משני כיוונים שונים.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מגילת הנחושת-
בבא מציעא

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת ברכות