בעלי חיים טורפים תמיד נחשבים לאונס.כשהוליך את הפרה למקום שמצויות בו חיות טורפות.אם הם הגיעו משני כיוונים שונים.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת-
  בבא מציעא

  מסכת ראש השנה

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות