מחזיר את הפרה המתה לבעלים.זו בדיוק המחלוקת במשנה.הכוונה שצריך לשלם את השווי שלה לבעלים.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת-
  בבא מציעא

  מסכת ראש השנה

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות