מחזיר את הפרה המתה לבעלים.זו בדיוק המחלוקת במשנה.הכוונה שצריך לשלם את השווי שלה לבעלים.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מגילת הנחושת-
בבא מציעא

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת ברכות