מחלוקת.גם על שכר שבעל בהמה מקבל בעד ההשכרה.רק על שכר פועל.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת-
  בבא מציעא

  מסכת ראש השנה

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות