מחלוקת.גם על שכר שבעל בהמה מקבל בעד ההשכרה.רק על שכר פועל.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מגילת הנחושת-
בבא מציעא

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת ברכות