לא, כי הוא בכלל לא שמע שאסא ביקש ממנו לשמור.לא, כי הוא לא קיבל תשלום עבור השמירה.כן, הוא העוזר של אסא ולכן הוא חייב לשמור.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת-
  בבא מציעא

  מסכת ראש השנה

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות