לא, כי הוא בכלל לא שמע שאסא ביקש ממנו לשמור.לא, כי הוא לא קיבל תשלום עבור השמירה.כן, הוא העוזר של אסא ולכן הוא חייב לשמור.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מגילת הנחושת-
בבא מציעא

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת ברכות