כן, אחרת הוא לא שומר שכר. שכר זה כסף.לא, שומר שכר יכול להיות גם מי שלא מקבל שום תמורה עבור השמירה.לא, גם תמורה שאינה כסף שהשומר מקבל נחשבת לשכר.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת-
  בבא מציעא

  מסכת ראש השנה

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות