כן, הוא תמיד שומר שכר.לא, תלוי באיזה מקרה.לא, הוא תמיד שומר חינם.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת-
  בבא מציעא

  מסכת ראש השנה

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות