כן, הוא תמיד שומר שכר.לא, תלוי באיזה מקרה.לא, הוא תמיד שומר חינם.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מגילת הנחושת-
בבא מציעא

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת ברכות