שומר חינם, שהרי הוא פטור אם במקרה של גניבה ואבידה.שומר שכר, שהרי הוא מקבל תשלום עבור השמירה.שואל, שהרי הוא יכול להשתמש בחפץ ואינו משלם עליו.
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת-
  בבא מציעא

  מסכת ראש השנה

  מסכת בבא קמא

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות