כן, אחרת עוברים על איסור הלנת שכר.לא. משלמים רק בסוף החודש.כן, אלא אם כן סוכם בפירוש זמן אחר.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מגילת הנחושת-
בבא מציעא

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת ברכות