פעם בחודש.תלוי מתי הוא סיים לעבוד.עד 24 שעות מסיום העבודה.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מגילת הנחושת-
בבא מציעא

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת ברכות