פטור, כי בהר הוא גם היה מחליק.חייב, כי שינה מתנאי השכירות.מחלוקת
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מגילת הנחושת-
בבא מציעא

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת ברכות