כל הפוסטים במסכת פסחים

פסחים פרק י משנה ו

פסחים פרק י משנה ו

https://youtu.be/txGZ5QuJ5W8 לחץ כאן להרשמה ל-7 מי יודע מלא פרטייך כאן להרשמה ל-7 מי יודע אני מעוניין לקבל את הסרטונים ועדכונים

ענה על שאלה זו.
פסחים פרק י משנה ה

פסחים פרק י משנה ה

https://youtu.be/JYfnUWq8h6M לחץ כאן להרשמה ל-7 מי יודע מלא פרטייך כאן להרשמה ל-7 מי יודע אני מעוניין לקבל את הסרטונים ועדכונים

ענה על שאלה זו.
פסחים פרק י משנה ד חלק א

פסחים פרק י משנה ד חלק א

https://youtu.be/badqH-sSVjk לחץ כאן להרשמה ל-7 מי יודע מלא פרטייך כאן להרשמה ל-7 מי יודע אני מעוניין לקבל את הסרטונים ועדכונים

ענה על שאלה זו.
פסחים פרק י משנה ג (חלק ב')

פסחים פרק י משנה ג (חלק ב')

https://youtu.be/Qkb2sOWe_Ag לחץ כאן להרשמה ל-7 מי יודע מלא פרטייך כאן להרשמה ל-7 מי יודע אני מעוניין לקבל את הסרטונים ועדכונים

ענה על שאלה זו.
פסחים פרק י משנה ג

פסחים פרק י משנה ג

https://youtu.be/8S9B01cti1A לחץ כאן להרשמה ל-7 מי יודע מלא פרטייך כאן להרשמה ל-7 מי יודע אני מעוניין לקבל את הסרטונים ועדכונים

ענה על שאלה זו.
פסחים פרק י משנה ב

פסחים פרק י משנה ב

https://www.youtube.com/watch?v=m8zjuJ6Gmog&t=179s לחץ כאן להרשמה ל-7 מי יודע מלא פרטייך כאן להרשמה ל-7 מי יודע אני מעוניין לקבל את הסרטונים ועדכונים

ענה על שאלה זו.
פסחים פרק משנה א

פסחים פרק משנה א

https://youtu.be/vkFo50h9swk לחץ כאן להרשמה ל-7 מי יודע מלא פרטייך כאן להרשמה ל-7 מי יודע אני מעוניין לקבל את הסרטונים ועדכונים

ענה על שאלה זו.