כל הפוסטים במסכת בבא קמא פרק ב

פרק ב משנה ו

פרק ב משנה ו

https://www.youtube.com/watch?v=74fxkFD6mgs אתה כבר מחובר התנתק

ענה על שאלה זו.
פרק ב משנה ה

פרק ב משנה ה

https://www.youtube.com/watch?v=k1yizhPH0QA אתה כבר מחובר התנתק

ענה על שאלה זו.
פרק ב משנה ד

פרק ב משנה ד

https://www.youtube.com/watch?v=xVJFPKa1wVM אתה כבר מחובר התנתק

ענה על שאלה זו.
פרק ב משנה ג

פרק ב משנה ג

https://www.youtube.com/watch?v=XpDqlOzeqYM אתה כבר מחובר התנתק

ענה על שאלה זו.
סרטון סיכום סופ"ש 5

סרטון סיכום סופ"ש 5

https://www.youtube.com/watch?v=nRMu26KM1u8 אתה כבר מחובר התנתק

ענה על שאלה זו.
פרק ב משנה ב חלק ב

פרק ב משנה ב חלק ב

https://youtu.be/kjCZwQAiM4E אתה כבר מחובר התנתק

ענה על שאלה זו.
פרק ב משנה ב חלק א

פרק ב משנה ב חלק א

https://www.youtube.com/watch?v=M2hHHTiTttw אתה כבר מחובר התנתק

ענה על שאלה זו.
פרק ב משנה א חלק ב

פרק ב משנה א חלק ב

https://www.youtube.com/watch?v=y6yrp-4mdH4 אתה כבר מחובר התנתק

ענה על שאלה זו.
פרק ב משנה א חלק א

פרק ב משנה א חלק א

https://www.youtube.com/watch?v=vBorJSuu8Jw אתה כבר מחובר התנתק

ענה על שאלה זו.