שצריך להודות לה' על כל דבר, מהתחלה ועד הסוף.שמנענעים את הלולב בפסוק הודו לה' שמופיע בתחילת הפרק ובסופו.הודאה לה' בתחילה מביאה סוף טוב.מחלוקת.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות