עד חצות הלילה.עד חצות היום.עד סוף היום.עד סוף הלילה.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות