עד חצות הלילה.עד חצות היום.עד סוף היום.עד סוף הלילה.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות