מחלוקת.במינו.בגימוניות של זהב.בזנב של שועל.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות