מחלוקת.במינו.בגימוניות של זהב.בזנב של שועל.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות