האם אדם ששמע תקיעת שופר בחדר מדרגות בו יש הד גדול יצא ידי חובתו ?

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

הטלפון שלך: (חובה)

התשובה שלךweb_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

web_cut [Recovered]-12

בסיועם ועזרתם של