כדי שיאחז שניים בידו אחת.אין הגבלה לגודל.מחלוקת.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות