כדי שיאחז שניים בידו אחת.אין הגבלה לגודל.מחלוקת.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות