המשנה היומית נלמדת לעילוי נשמתם של:

סרן נתן כהן בן 23 ממודיעין.


האם חרש שמדבר יכול להוציא את הרבים ידי חובתם בתקיעת שופר?

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

הטלפון שלך: (חובה)

התשובה שלךweb_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

web_cut [Recovered]-12

בסיועם ועזרתם של