רק לכהן טהור מותר לאכול את שניהםבשניהם הדין הוא שלא ייטול, ואם נטל – כשראת שניהם חייבים לאכול בטהרה בירושלים
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות