לכל הדעות כולם יכולים להיות קטומיםלכל הדעות כולם חייבים להיות שלמיםמחלוקת
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות