העלים שלה מתייבשים מהר מדיהיא אינה נחשבת ערבי נחל אלא מין אחרהעלים שלה ארוכים מדי
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות