העלים שלה מתייבשים מהר מדיהיא אינה נחשבת ערבי נחל אלא מין אחרהעלים שלה ארוכים מדי




    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות