פסול רק אם מיעט את הענבים.פסול אם הם יותר מהעלים.כשר רק ביום טוב.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות