פסול רק אם מיעט את הענבים.פסול אם הם יותר מהעלים.כשר רק ביום טוב.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות