יבש – אינו מהודר, נקטם ראשו – אינו מהודר.יבש – אינו מהודר, נקטם ראשו – כאילו שרוף.יבש – כאילו שרוף, נקטם ראשו – כאילו שרוף.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות