יבש – אינו מהודר, נקטם ראשו – אינו מהודר.יבש – אינו מהודר, נקטם ראשו – כאילו שרוף.יבש – כאילו שרוף, נקטם ראשו – כאילו שרוף.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות