מהטפטוף הראשון.מהזמן שהמאכל מתקלקל.רק אם יורד ברד כבד.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות