נשים חייבות במצוות סוכה.לנשים אסור לשבת בסוכה.נשים פטורות ממצוות סוכה, אך יכולות לקיים אותה.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות