נשים חייבות במצוות סוכה.לנשים אסור לשבת בסוכה.נשים פטורות ממצוות סוכה, אך יכולות לקיים אותה.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות