האם קיים איסור לצייר את הירח? מדוע היה מותר לרבן גמליאל לצייר/לחקוק על כותלו את הירח. לפתרון עיינו במסכת ר"ה דף כד: בדברי הגמרא 3 שורות מהסוף - 'ואיבעית אימא'

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

הטלפון שלך: (חובה)

התשובה שלךweb_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

web_cut [Recovered]-12

בסיועם ועזרתם של