האם קיים איסור לצייר את הירח? מדוע היה מותר לרבן גמליאל לצייר/לחקוק על כותלו את הירח. לפתרון עיינו במסכת ר"ה דף כד: בדברי הגמרא 3 שורות מהסוף - 'ואיבעית אימא'

  השם שלך (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  הטלפון שלך: (חובה)

  התשובה שלך  web_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

  web_cut [Recovered]-12

  בסיועם ועזרתם של