כיצד התנהגותו של רבן גמליאל כלפי ר' יהושע השפיעה על מעמדו? התשובה מצויה בגמרא במסכת ברכות כז: 6 שורות מהסוף - 'אמרי'.

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

הטלפון שלך: (חובה)

התשובה שלךweb_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

web_cut [Recovered]-12

בסיועם ועזרתם של