פרק ג במסכת ר"ה עוסק בענייני שופר, אם כן עולה השאלה מדוע בחר רבי להצמיד את משנתנו לפרק ג העוסק בדיני שופר ולא לפרקים א-ב העוסקים בקידוש החודש ?

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

הטלפון שלך: (חובה)

התשובה שלךweb_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

web_cut [Recovered]-12

בסיועם ועזרתם של