המשנה היומית נלמדת לעילוי נשמתם של:

רב-סמל (במיל') ברק רפאל דגורקר, בן 27 מגן יבנה, סמל-ראשון משה דוינו, בן 20 מירושלים.


האם מחוץ לבית המקדש תוקעים בחצוצרות ובשופר בתענית ציבור? עיינו במפרשי המשנה

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

הטלפון שלך: (חובה)

התשובה שלךweb_cut-11 מיסודו של מרכז הלכה והוראה

web_cut [Recovered]-12

בסיועם ועזרתם של